Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2008

Starka stadsträdgårdsmästare präglar historien

Bucht, Eivor

Published in

Stad & land (Alnarp. 1982)
2008, number: 175, pages: 21-40
Book title: Stadsträdgårdsmästarnas spår
ISBN: 978-91-85911-68-4
Publisher: Movium