Skip to main content
Research article - Peer-reviewed, 2006

Inventering av klöv- och benhälsa hos vildsvin

Ehlorsson, Carl-Johan; Olsson, Ove; Lundeheim, Nils; von, Wachenfelt Hans

Abstract

Klövskador i form av klövsprickor, klövröta, bölder och förvuxna klövar är vanliga problem hos suggor inom modern husdjursproduktion. Olika inhysningssystem påverkar förekomsten av skador liksom suggornas ålder och ras. Bensvaghet i form av broskförändringar i knä- och armbågsleder är ett generellt sjukdomstillstånd i tillväxtbrosket hos växande djur som resulterar i rörelsestörningar. Resultaten visar att vuxna vildsvin generellt inte har klövproblem. Deras levnadsbetingelser i frihet eller i vilthägn, den extensiva tillväxten såväl som ett icke styrt genetiskt urval kan vara faktorer som förklarar det goda klövhälsotillståndet. Resultaten av ledstudierna visade att växande vildsvin inte har några symptom på ledbroskförändringar, vilket kan förklaras av såväl genetiska som miljömässiga faktorer

Keywords

Vildsvin; klöv; ben; skada; hälsa

Published in

Svensk Veterinärtidning
2006, number: 11, pages: 11-16

  SLU Authors

  • Von Wachenfelt, Hans

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Veterinary Science
   Animal and Dairy Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/20895