Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2008Peer reviewed

Multifunktionella grönstråk i jordbrukslandskapet

Gyllin Mats, Haaland Christine, Larsson Anders, Peterson Anna

Keywords

grönstråk; biologisk mångfald; multifunktionallitet; beträdor; vardagsrekreation; vardagslandskap

Published in

Title: ”Friluftsforskning 2008” den 12-13 november vid Karlstads universitet
ISBN: 978-91-86073-19-0
Publisher: Friluftsliv i förändring

Conference

Friluftsforskning 2008