Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2008Peer reviewed

I väntan på berättarrösten: Öresunds Filmkommissions “platsdatabas” och det urbana landskapets manuskriptur

Hellström, Reimer Maria

Published in

Nordisk Arkitekturforskning
2008, Volume: 20, number: 2, pages: 7-19
Publisher: Stiftelsen Nordisk Arkitekturforskning