Skip to main content
Report, 2003

Undersökning av träpålar från Bankkajen vid riksdagshuset

Björdal, Gjelstrup Charlotte

Keywords

grundpålar; nedbrytning; bakterier; svampar; styrka; trä; vatten

Published in


Publisher: Inst. för Trävetenskap

  SLU Authors

  • Björdal Gjelstrup, Charlotte

   • Department of Forest Products, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2096