Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Direktsådd av höstvete som åtgärd för att förbättra kväveutnyttjandet under hösten i höstvete. Slutrapport från försök 2003-2005

Myrbeck Åsa, Stenberg Maria

Published in


Publisher: SLU/mark och miljö/Jordbearbetningsavdelningen

   SLU Authors

  • Myrbeck, Åsa

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/21016