Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2007

Täthet av rundbalar för ensilage

Spörndly, Rolf; Nylund, Rainer; Hörndahl, Torsten; Per-Anders, Algerbo

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2007, number: 267, pages: 56-65
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

KungsängenDagarna 2007