Skip to main content
Conference paper, 2007

Täthet av rundbalar för ensilage

Spörndly, Rolf; Nylund, Rainer; Hörndahl, Torsten; Per-Anders, Algerbo

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2007, number: Rapport 267, pages: 56-65
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

KungsängenDagarna 2007

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Algerbo, Per-Anders

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21024