Skip to main content
Report, 2003

Institutionella förutsättningar för framgångsrik vattenvård. Utvärdering av projektet Mässingsboån-Brunnsjön i Hedemora kommun

Ljung, Magnus

Published in

Småskriftserien
2003, number: 9
Publisher: Institutionen för landskapsplanering Ultuna

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Social Sciences
  Agricultural Science
  Fish and Aquacultural Science
  Economics and Business

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2103