Skip to main content
Report chapter, 2008

Inledning

Algers, Bo; Gunnarsson, Stefan; Nordenfelt, Lennart

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2008, number: 20, pages: 5-9
Book title: Djuren är väl också människor : en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet