Skip to main content
Report, 2008

Fysikaliskt verkande växtskyddsmedel

Albertsson Johannes, Svensson Sven Axel, Björkholm Anna-Mia, Mickelåker Johan

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2008, number: 2008:10
ISBN: 978-91-85911-98-1
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap