Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008Open access

Fysikaliskt verkande växtskyddsmedel : Appliceringsteknik för frukt- och bärproduktion

Albertsson Johannes, Svensson Sven Axel, Björkholm Anna-Mia, Mickelåker Johan

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2008, number: 2008:10ISBN: 978-91-85911-98-1Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap