Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Kan vi förklara skördevariationer på fältnivå med inomfältsvariation av markens infiltrationsförmåga? Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, SLU, Uppsala. Nr 112, s. 46-50

Keller Thomas, Rydberg Tomas, Arvidsson Johan
Arvidsson, Johan (ed.)

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2007, number: 112
Publisher: Avd. för jordbearbetning