Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2005

Magmedicin och brödkryddor

Tunon, Håkan

Published in

Etnobiologi i Sverige
2005, pages: 330-331
Title: Människan och floran: etnobiologi i Sverige 2
Publisher: Wahlström & Widstrand