Skip to main content
Report, 2008

Miljökonsekvenser av GMO inom jordbruk. Kunskapsöversikt avseende miljökonsekvenser av genetiskt modifierade organismer

Lehrman Anna, Pettersson Jan, Axelsson Petter, Hjälten Joakim, Johnsson Jörgen, Sundström Fredrik, Förare Jonas

Published in


Publisher: Formas

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Johnsson, Jörgen
Sundström, Fredrik
Pettersson, Jan

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Agricultural Science
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21160