Skip to main content
Conference paper, 2003

Odling av åkerböna och blålupin till mogen skörd eller i samodling med stråsäd för helsädesensilering

Boström, Ullalena

Published in


Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk, SLU

Conference


Ekologiskt lantbruk 2003 - Vägar, val, visioner

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/2117