Skip to main content
Book chapter, 2006

Ekonomisk analys av praktisk produktionsoptimering i granplanteringar

Nilsson Urban, Fahlvik Nils

Published in

Book title: Slutrapport för fiberskogsprogrammet
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap