Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2006

Ekonomisk analys av praktisk produktionsoptimering i granplanteringar

Nilsson Urban, Fahlvik Nils

Published in

Title: Slutrapport för fiberskogsprogrammet
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap