Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Parasiter hos ekologiska slaktsvin och i jord på grisbeten och stallgödslad åkermark

Lindgren, K; Lindahl, C; Roepstorff, A

Published in


Publisher: JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Lantbruk och Industri

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/21266