Skip to main content
Factsheet, 2008

Leden och ledbrosket - komplicerade och känsliga strukturer

Ley, Cecilia; Skiöldebrand, Eva; Ekman, Stina

Keywords

ledbrosk; ledinflammation; häst

Published in


Publisher: Equlibris, Svärd & Söner Tryckeris

Authors' information

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21312