Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2008

Leden och ledbrosket - komplicerade och känsliga strukturer

Ley, Cecilia; Skiöldebrand, Eva; Ekman, Stina

Keywords

ledbrosk; ledinflammation; häst

Published in


Publisher: Equlibris, Svärd & Söner Tryckeris