Skip to main content
Other publication, 2004

Oldingssystem för grovfoderproduktion med förbättrad avkastning, produktionsekonomi och växtnäringsutnyttjande

Engström, Märet; Stenberg, Maria; Gruvaeus, Ingemar

Published in

Försöksrapport 2010 för Mellansvenska försökssamarbetet och Svensk Raps
2004, pages: 69-72
Book title: Mellansvenska försökssamarbetet Försöksrapport 2003
ISBN: 91-88668-49-5
Publisher: Hushållningssällskapens Multimedia

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/21313