Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2007

Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter - studie av olika kvävekällor, tilförseltidpunkter och myllningstekniker

Stenberg, Maria; Engström, Lena; Gruvaeus, Ingemar; Wallenhammar, Ann-Charlotte; Lööf, Per-Johan

Published in


Publisher: CUL, SLU

Conference

Mat i nytt klimat Ekokonferensen 2007