Skip to main content
Factsheet, 2008

Platsspecifik ogräsbekämpning i skånsk vårsäd

Mickelåker, Johan

Keywords

precisionsodling; sprutteknik; bildanalys

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2008, number: Info nr 7, 2008
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Mickelåker, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management and Horticultural Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21339