Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2003

Förbättrat växtnäringsutnyttjande genom gödsling anpassad till inomfältsvariationer i växttillgängligt vatten och skördenivå. Slutrapport till Jordbruksverket

Berglund, Kerstin; Delin, Sofia; Lindén, Börje

Published in


Publisher: Inst f markvetenskap, Avd f hydroteknik