Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2008

Svenska Vallföreningen i Belgien – del II

Carlsson, Anna; Jakobsson, Lars; Jansson, Jan; Liljebäck, Gunnar; Lindgren, Göran; Nilsdotter-Linde, Nilla; Nilsson, Lars

Keywords

EGF 2007; reserapport

Published in

Svenska vallbrev
2008, number: 1, pages: 1-2 Publisher: Svenska Vallföreningen