Skip to main content
Magazine article, 2008

Blandensilage med käringtand till mjölkkor

Eriksson Torsten, Nilsdotter-Linde Nilla, Jansson Jan

Keywords

käringtand; vitklöver; konsumtion; mjölkproduktion; kvävehushållning; proteinutnyttjande

Published in

Svenska vallbrev
2008, number: 6, pages: 1-2
Publisher: Svenska Vallföreningen