Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2007

Biologisk Mångfald och klimatförändringar: vad vet vi, vad behöver vi veta, vad kan vi göra?

Lennartsson, Tommy; Simonsson, Louise

Published in

Statens offentliga utredningar
2007, number: 2007:60, pages: 1-79
Title: Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter; Slutbetänkande av Klimat- och sårberhetsutredningen
Publisher: Miljödepartementet

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Renewable Bioenergy Research
  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/21402