Skip to main content
Book chapter, 2007

Biologisk Mångfald och klimatförändringar: vad vet vi, vad behöver vi veta, vad kan vi göra?

Lennartsson, Tommy; Simonsson, Louise

Published in

Statens offentliga utredningar
2007, number: 2007:60, pages: 1-79
Book title: Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter; Slutbetänkande av Klimat- och sårberhetsutredningen
Publisher: Miljödepartementet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Simonsson, Louise

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science
Landscape Architecture
Forest Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21402