Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Förändrat klimat och kommunal planering avseende vattenresurser:kan dagens metoder användas?

Svensson, Magnus

Published in

Stockholm : Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
2007, number: FOI-R--2317
Publisher: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/21533