Skip to main content
Conference paper, 2006

VTEC/EHEC - förekomst, smittvägar och åtgärder

Boqvist, Sofia

Published in

Book title: kompendie från mötet

Conference

Veterinärmötet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Food Science
Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21558