Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Hästanknuten behandlingsinriktad verksamhet : Kvalitetskriterier för utförare av verksamheter

Håkanson, Margareta

Published in


Publisher: SLU, Agroväst, Intresseföreningen för ridterarpi

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/21564