Skip to main content
Report, 2007

Djur och människors hälsa

Håkanson, Margareta

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2007, number: 15
Publisher: SLU

Authors' information

Håkanson, Margareta
Swedish University of Agricultural Sciences, Division of Infrastructure

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21565