Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Djur och människors hälsa : Sammanfattning av tre fokusgrupper om praxis, utbildning och forskning

Håkanson, Margareta

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2007, number: 15
Publisher: SLU

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/21565