Skip to main content
Conference abstract, 2007

Yersinos hos barn – finns det några riskfaktorer?

Boqvist, Sofia; Pettersson, Helena; Svensson, Åke; Andersson, Yvonne

Published in

Conference


Svenska läkarsällskapets riksstämma