Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Fosfor- och kvävefångande förmåga hos en damm i ett område med mjälalättlera i södra Dalarna

Ulen, Barbro

Published in

Teknisk Rapport, Avdelningen för vattenvårdslära, SLU
2004, number: 87
Publisher: Avd Vattenvårdslära, SLU

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/21606