Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Växtnäringsläckage vid tidig och sen höstspridning av fast stallgödsel på mellansvensk lerjord

Ulen, Barbro

Published in

Teknisk Rapport, Avdelningen för vattenvårdslära, SLU
2004, number: 90
Publisher: Avd Vattenvårdslära, SLU

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/21608