Skip to main content
Report, 2004

Växtnäringsläckage vid tidig och sen höstspridning av fast stallgödsel på mellansvensk lerjord

Ulen, Barbro

Published in

Teknisk rapport Avd Vattenvårdslära, SLU
2004, number: 90
Publisher: Avd Vattenvårdslära, SLU

Authors' information

Ulen, Barbro
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21608