Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Hygienisering av gödsel med urea och ammoniak

Ryd, Ottosson Jakob; Nordin, Annika; Vinnerås, Björn

Published in

Rapport. Miljö, teknik och lantbruk
2006, number: Rapport – miljö, teknik och lantbruk.2006:2
Publisher: Institutionen för Biometri och Teknik, Sveriges Lantbruksuniversitet