Skip to main content
Report, 2008

7. Effekter på trädbeståndet i Aneboda av stormen Gudrun. I: Löfgren, S. (red.) Integrerad övervakning av miljötisståndet i svensk skogsmark - IM. Årsrapport 2006

Grandin, Ulf

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2008, number: 2008: 13
Publisher: Institutionen för miljöanalys

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/21676