Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Verotoxonbildande E. coli – VTEC-bakteriers smittvägar, förekomst samt risker för folkhälsan. Regeringsrapport från Livsmedelsverket, Statens Jordbruksverk, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket

Szanto, Elöd; Boqvist, Sofia; Vågsholm, Ivar; Lindqvist, Roland; Plym, Forsell Lars; Andersson, Yvonne; Löfdahl, Sven; Lindberg, Anders; Bernekorn-Sandin, E-L

Published in


Publisher: Plym Forsell L, Livsmedelsverket