Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Spetshörnad barkskinnbagge (Aradus angularis J. Sahlb.) i Västerbottens län

Pettersson, Roger

Published in

Rapport / Länsstyrelsen Västerbotten
2006,
Publisher: Länstyrelsen i Västerbottens län