Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Kartläggning av verksamheter som använder hästar i vård och behandling i Sverige 2008

Håkanson, Margareta; Palmgren, Karlsson Carina; Sandgren, Vanja

Published in


Publisher: SLU