Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

Områden för kvalitetssäkring : Verksamheter med hästunderstödd terapi

Håkanson, Margareta

Published in


Publisher: SLU

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/21800