Skip to main content
Report, 2008

Höstraps och ärter i växtföljden

Engström Lena, Stenberg Maria, Aronsson Helena, Lindén Börje;

Keywords

kväveupptag; kväveutlakning; fånggröda

Published in

Precisionsodling (Online)

2008, number: 2008:5
ISBN: 978-91-85911-89-9
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Stenberg, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Lindén, Börje

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21808