Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

The significance of soil microbial activity in organic farming

Elfstrand Sara, Lundegårdh Bengt, Mårtensson Anna

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
2004, number: 208
Publisher: SLU