Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2006

Förenklad bedömning av risken för läckage av löst fosfor från dränerad jord

Ulen, Barbro

Published in

Fakta. Jordbruk
2006, number: 4, 2006
Publisher: NL fakulteten

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Fish and Aquacultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/21844