Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2003

Det gäller att få valuta för pengarna - men hur rättvisa är resursflödena?

Rydberg, Torbjörn

Published in

Forskningsnytt om økologisk landbruk i norden
2003, Volume: 3, pages: 21-23

   SLU Authors

  • Rydberg, Torbjörn

   • Centre for Sustainable Agriculture, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science
  Economics and Business

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2186