Skip to main content
Conference abstract, 2006

Optimering av Vildlaxresursen: Vision, Status i går & i dag, hot och framtid med fokus på norrlandsälvarna?

Lundqvist Hans, Leonardsson Kjell, Rivinoja Peter, Östergren Johan, Nilsson Jan, Palm Daniel, McKinnell S, Ferguson J

Published in

Conference

Internationellt seminarium på temat: Framtid för fiske i Norrlands älvar

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Rivinoja, Peter
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
McKinnell, S
Nilsson, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Ferguson, John
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/21883