Skip to main content
Factsheet, 2008

Hur stor är risken för upprepade rovdjursangrepp på tamdjur?

Karlsson, Jens; Svensson, Linn; Levin, Maria
Levin, Maria (ed.)

Keywords

Rovdjur angrepp tamdjur akuta åtgärder

Published in

Faktablad från Viltskadecenter
2008, number: 2008
ISBN: 978-91-977318-2-9
Publisher: Viltskadecenter