Skip to main content
Magazine article, 2008

Vallfröblandningar i intensiva skördesystem

Andersson, Per-Anders; Halling, Magnus

Published in

Försöksrapport 2007 Animaliebältet. Växtodlingsförsök 2007. Resultat från regionala växtodlingsförsök utförda i Jönköping, Kalmar Kronoberg, Blekinge, Gotland och Halland
2008, pages: 12-15