Skip to main content
Report, 2008

Sortval i ekologisk vallodling. Sortförsök 2003-2007 i timotej, ängssvingel, rajsvingel och engelskt rajgräs

Halling Magnus, Wigh Lisa

Abstract

Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med timotej, ängssvingel, rajsvingel och engelskt rajgräs under fyraårsperioden 2004-2007. Resultaten är kommenterade med hänsyn till vallår, årsmån och andra tillväxtbetingelser. Jämförelser är gjorda med den konventionella sortprovningen

Keywords

Sorter; ekologisk odling; timotej; ängssvingel; rajsvingel och engelskt rajgräs

Published in

Aktuellt från VPE
2008, number: 4
ISBN: 978-91-85911-34-9
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutionen för Växtproduktionsekologi