Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2008

Kupsådd – en intressant etableringsmetod i majs

Halling, Magnus

Abstract

I fältförsök med ensilagemajs i Västmanland och östra Skåne testades om såryggar (kupsådd) kunde förlänga odlingssäsongen och ge möjlighet att välja sorter med större tillväxtpotential eller alternativt få en ökad odlingssäkerhet. I skåneförsöket hade såryggar ingen inverkan på avkastningen av torrsubstans och stärkelse

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2008, number: 61, pages: 31:1-31:4
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Södra jordbruksförsöksdistriktet