Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2008

Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst

Ekman, Stina

Abstract

Vid ledskada (OA) uppträder alltid en inflammation i någon fas av processen. För att bättre förstå mekanismerna bakom kroniska ledskador hos våra tävlings- och ridhästar måste vi förstå vad som startar den tidiga skadan och upprätthåller den inflammatoriska processen, som ger en kronisk skada med OA

Published in

Hästnäringens Forsknings- och Utvecklingsforum 2008
2008,
Publisher: Stiftelsen Svensk Hästforskning